Bear makes trek through downtown Avon Park

Bear makes trek through downtown Avon Park
Monday, July 17, 2017

PIO