Man shot, killed inside Avon Park bar

Man shot, killed inside Avon Park bar
Saturday, December 30, 2017

PIO